НАСТАНИ

0

Ехокардиографија

Во периодот од 21-23 февруари 2014 година на Скопски Саем се одржа првата планирана активност за 2014 година: Kурс по базична ехокардиографија. Кусот се одржа во организација на Здружението на интернисти на Р. Македонија...