НАСТАНИ

0

Превенција, дијагноза и третман на Хронична бубрежна болест

Во периодот од 04 Септември – 16 Октомври 2014 година во рамите на КМЕ активностите на Здружението на Интернисти на РМ се одржа работилница на тема “Превенција, дијагноза и третман на Хронична бубрежна болест“...

0

Современ пристап во лекување на најчестите ревматолошки заболувања

На 09.05.2014, во салата на Скопски саем беше одржан стручен состанок на тема “Современ пристап во лекување на најчестите ревматолошки заболувања“. Тое е прв стручен состанок од областа на ревматологијата што го организира Здружението...

0

Ехокардиографија

Во периодот од 21-23 февруари 2014 година на Скопски Саем се одржа првата планирана активност за 2014 година: Kурс по базична ехокардиографија. Кусот се одржа во организација на Здружението на интернисти на Р. Македонија...