НАСТАНИ

0

Годишно собрание – 2014

2014 година беше исклучително плодна година за Здружението на интернисти на РМ (во понатамошен текст – здружението). Овој податок се темели на едноставна статистика: одржани се вкупно 10 стручни настани, од 5 тематски поглавја....

0

Работилница Хеликобактер

Хеликобактер-инфекцијата претставува честа причина за широк спектар на симптоми. Колонизацијата со хеликобактер пилори и присуството на симптоми од страна на горнодигестивниот тракт од друга страна претставуваат многу честа појава на нерационално користење на антибиотиците...

Прва интернистичка тиролошка школа

“Интернист Тиреолог“ – реалност во Македонската тиреологија Во ноември 2014 година во рамките на стручните активности на здружението беше реализирана Првата интернистичка тиролошка школа. Причината и одлуката за ваквата реализација е повеќе причинска. Во...

0

Превенција, дијагноза и третман на Хронична бубрежна болест

Во периодот од 04 Септември – 16 Октомври 2014 година во рамите на КМЕ активностите на Здружението на Интернисти на РМ се одржа работилница на тема “Превенција, дијагноза и третман на Хронична бубрежна болест“...

0

Современ пристап во лекување на најчестите ревматолошки заболувања

На 09.05.2014, во салата на Скопски саем беше одржан стручен состанок на тема “Современ пристап во лекување на најчестите ревматолошки заболувања“. Тое е прв стручен состанок од областа на ревматологијата што го организира Здружението...

0

Ехокардиографија

Во периодот од 21-23 февруари 2014 година на Скопски Саем се одржа првата планирана активност за 2014 година: Kурс по базична ехокардиографија. Кусот се одржа во организација на Здружението на интернисти на Р. Македонија...