НАСТАНИ

0

ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ  ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ“ Прва работилница – 19.02.2016 г, Хотел “ Оаза “, Штип П...

0

Прва васкуларна средба со меѓународно учество

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “Прва васкуларна средба со меѓународно учество“. Состанокот ќе се одржи од 16-17 Октомври 2015 г. во Охрид, хотел Гранит. Состанокот е...

0

Годишно собрание – 2014

2014 година беше исклучително плодна година за Здружението на интернисти на РМ (во понатамошен текст – здружението). Овој податок се темели на едноставна статистика: одржани се вкупно 10 стручни настани, од 5 тематски поглавја....

0

Работилница Хеликобактер

Хеликобактер-инфекцијата претставува честа причина за широк спектар на симптоми. Колонизацијата со хеликобактер пилори и присуството на симптоми од страна на горнодигестивниот тракт од друга страна претставуваат многу честа појава на нерационално користење на антибиотиците...

Прва интернистичка тиролошка школа

“Интернист Тиреолог“ – реалност во Македонската тиреологија Во ноември 2014 година во рамките на стручните активности на здружението беше реализирана Првата интернистичка тиролошка школа. Причината и одлуката за ваквата реализација е повеќе причинска. Во...