НАСТАНИ

0

Прва Гастроентерохепатолошка средба со меѓународно учество, Охрид 20-21.10.2017, Х.Гранит

Петок  20.10.2017 08.15 – 08.55  Регистрација 08.55 – 09.00 Отварање на настанот – Д-р Александар Манолев, претседател на Здружение на Интернисти на Р.М. Сесија I   Модератори: Проф. д-р Силвија Фаргион; Проф. д-р Ивица...

0

Извештај од учество на 3-тиот ЕФИМ ден

Во  рамките на 3-тиот ЕФИМ ден ( 3rd EFIM day) кој традиционално се одржува во Брисел, во просториите на Претседателството на ЕФИМ,  присуствуваше и тричлена делегација на Здружението на интернисти на РМ во  состав:  Александар Манолев-претседател, Биљана Ивановска...

0

Втора ултрасонографска нефролошка школа со меѓународно учество

  “НЕФРО-УРОЛОШКИ КРСТОСНИЦИ ВО ПАТОЛОГИЈА НА УРИНАРЕН ТРАКТ“ 10-11 март 2017 година Скопски Саем и Нет електроникс предавална – Скопје   Официјална програма: Петок 10 Март 2017 15.30 – 16.00   Регистрација на учесниците Сесија I...

0

Навремен третман на атрериска хипертензија и дислипидемии за успешна ендотелна протекција

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНТЕРНИСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА организира работилница на тема: НАВРЕМЕН ТРЕТМАН НА АРТЕРИСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА И ДИСЛИПИДЕМИИ ЗА УСПЕШНА ЕНДОТЕЛНА ПРОТЕКЦИЈА Штип и Битола (oктомври-ноември) Предавач: Доц. д-р Магдалена Отљанска Универзитетска Клиника за Кардиологија,...

0

ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ

Штип – 19 февруари | Битола – 11 март | Охрид – 8 април | Струмица – 15 април | Скопје – 4 мај   Предавачи: Д-р Марјан Бошевски Д-р Александар Манолев   Сесија...

0

Диференцијација и третман на колоректален карцином и хемороидална болест

Здружение на ИНТЕРНИСТИ НА РМ организира стручен состанок на тема: ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ТРЕТМАН НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ И ХЕМОРОИДНА БОЛЕСТ   Предавачи: д-р Ѓорѓи Дерибан Клиника за гастроентерохепатологија д-р Владимир Андреевски Клиника за гастроентерохепатологија Место на одржување: Александар Палас...