Членови

Нашето здружение е отворено за сите специјалисти по интерна медицина во Р. Македонија и специјализанти по интерна медицина.

Зачленувањето се врши со пополнување на пристапница и уплата на годишна членарина.

Годиншната членарина изнесува 1.200 мкд, уплатата се врши до крајот на месец Март.

Нашите членови учествуваат во креирање на годишната програма на здружението, организирање на тековните проетки и активности и секако предност и помала котизација за учество во истите. Нашите членови добиваат копија од нашето официјално списание Интернисти Мк.