Стручни настани

0

Навремен третман на атрериска хипертензија и дислипидемии за успешна ендотелна протекција

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНТЕРНИСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА организира работилница на тема: НАВРЕМЕН ТРЕТМАН НА АРТЕРИСКА ХИПЕРТЕНЗИЈА И ДИСЛИПИДЕМИИ ЗА УСПЕШНА ЕНДОТЕЛНА ПРОТЕКЦИЈА Штип и Битола (oктомври-ноември) Предавач: Доц. д-р Магдалена Отљанска Универзитетска Клиника за Кардиологија,...

0

ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ

Штип – 19 февруари | Битола – 11 март | Охрид – 8 април | Струмица – 15 април | Скопје – 4 мај   Предавачи: Д-р Марјан Бошевски Д-р Александар Манолев   Сесија...

0

Диференцијација и третман на колоректален карцином и хемороидална болест

Здружение на ИНТЕРНИСТИ НА РМ организира стручен состанок на тема: ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ТРЕТМАН НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ И ХЕМОРОИДНА БОЛЕСТ   Предавачи: д-р Ѓорѓи Дерибан Клиника за гастроентерохепатологија д-р Владимир Андреевски Клиника за гастроентерохепатологија Место на одржување: Александар Палас...

0

СОВРЕМЕН ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН НАЈЧЕСТИТЕ ПУЛМОЛОШКО-АЛЕРГОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “СОВРЕМЕН ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН НАЈЧЕСТИТЕ ПУЛМОЛОШКО-АЛЕРГОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА“ Работилница – 27.02.2016, Скопски Саем, Скопје П Р О Г Р А М А...

0

ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ  ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ“ Прва работилница – 19.02.2016 г, Хотел “ Оаза “, Штип П...

0

Прва васкуларна средба со меѓународно учество

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “Прва васкуларна средба со меѓународно учество“. Состанокот ќе се одржи од 16-17 Октомври 2015 г. во Охрид, хотел Гранит. Состанокот е...