Стручни настани

0

Диференцијација и третман на колоректален карцином и хемороидална болест

Здружение на ИНТЕРНИСТИ НА РМ организира стручен состанок на тема: ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ТРЕТМАН НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ И ХЕМОРОИДНА БОЛЕСТ   Предавачи: д-р Ѓорѓи Дерибан Клиника за гастроентерохепатологија д-р Владимир Андреевски Клиника за гастроентерохепатологија Место на одржување: Александар Палас...

0

СОВРЕМЕН ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН НАЈЧЕСТИТЕ ПУЛМОЛОШКО-АЛЕРГОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “СОВРЕМЕН ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН НАЈЧЕСТИТЕ ПУЛМОЛОШКО-АЛЕРГОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА“ Работилница – 27.02.2016, Скопски Саем, Скопје П Р О Г Р А М А...

0

ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП КОН ВЕНСКИОТ ТРОМБЕМБОЛИЗАМ  ПРЕКУ НАЦИОНАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗА ВТЕ“ Прва работилница – 19.02.2016 г, Хотел “ Оаза “, Штип П...

0

Прва васкуларна средба со меѓународно учество

Здружението на Интернисти на РМ со големо задоволство и чест Ве поканува на “Прва васкуларна средба со меѓународно учество“. Состанокот ќе се одржи од 16-17 Октомври 2015 г. во Охрид, хотел Гранит. Состанокот е...

0

Годишно собрание – 2014

2014 година беше исклучително плодна година за Здружението на интернисти на РМ (во понатамошен текст – здружението). Овој податок се темели на едноставна статистика: одржани се вкупно 10 стручни настани, од 5 тематски поглавја....