Новини во третман и дијагноза на срцева слабост

ПОКАНА

 

Почитувани колеги,

Здружението на Интернисти во соработка со Македонското здружение по кардиологија, поддржано од Лек ДООЕЛ Скопје, по повод Европскиот ден на срцева слабост, на ден 01.06.2018 год., организира стручен состанок на тема:

 

Новини во третман и дијагноза на срцева слабост

 

Свечено отварање:

Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев, Секретар на Здружение на Интернисти на РМ

Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, Претседател на Македонско здружение по кардиологија – “Срцева слабост како здравствен проблем”

 

Теоретски дел 1

Проф. д-р Марија Вавлукис – “Новини во срцевата слабост”

 

Практичен дел по модули

 

Модул 1: Клиничка презентација на ХСС

Модератор  Д-р Биљана Шишкова

  • Приказ на случај – Д-р Емилија Чапароска Величковска, ЈЗУ Клиника за кардиологија
  • Приказ на случај – Прим.д-р  Биљана Филиповска Шимиќ, ЈЗУ Здравствен Дом Скопје

 

Модул 2: Дијагностички (имиџинг) пристап кај ХСС

Модератор Проф. Е.Србиновска Костовска

  • Приказ на случај – Асс. д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ, ЈЗУ Клиника за кардиологија
  • Приказ на случај – Д-р Андријана Гацовски, ПЗУ Василева Кардио

 

Модул 3: Терапевтски пристап и коморбидни предизвици во третман на  ХСС

Модератор Проф. Д-р Марија Вавлукис

  • Приказ на случај – Д-р Биљана Колева, Дијагностички Центар Скопје
  • Приказ на случај – Д-р Дејан Ристевски, ЈЗУ Клиника за кардиологија

 

Теоретски дел 2

Заклучок и Дискусија од Проф. д-р Елизабета Србиновска-Костовска, Претседател на Македонско здружение по кардиологија

Поврзани написи...

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *