Антикоагулантна вртелешка 2

Недоречености во мултидисциплинарниот антикоагулантен пристап кај преткоморна фибрилација

Скопје 14.03.2020, Public Room

 

П Р О Г Р А М А

 

09.00 – 10.00 Регистрација

Модератор: Д-р Александар Манолев

10.00 – 10.20 Што научивме досега за антикоагулацијата при предкоморна фибрилација?

10.20 – 10.40 Новодијагностицирани пациенти со ПФ и избор на антикоагулантна терапија –Д-р Митра Богеска Блажевска

10.40 – 11.00 ПФ кај пациенти со ПКИ –Д-р Оливер Бушљетиќ

11.00 – 11.20 Антикоагулантна терапија при ПФ кај пациенти кои се неадекватно регулирани со ВКА –Д-р Биљана Шишкова

11.20 – 11.50 Кафе пауза

11.50 – 12.10 ПФ и нејзин третман со кардиоверзија – Доц. д-р Лидија Попоска

12.10 – 12.30 Антикоагуланта терапија при ПФ кај пациенти со ХББ и дијабет –  Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев

12.30 – 12.50 Како да се справиме со крварење при антикоагулација – Д-р Марјан Бошев

12.50 – 13.00 Дискусија, заклучоци и затварање

13.00 Коктел

 

Охрид 26.03.2020, Хотел Тино

 

П Р О Г Р А М А

 

14.00 – 15.00 Регистрација

Модератор: Д-р Александар Манолев

15.00 – 15.20 Што научивме досега за антикоагулацијата при предкоморна фибрилација?

15.20 – 15.40 Новодијагностицирани пациенти со ПФ и избор на антикоагулантна терапија –Д-р Васко Хаџиев

15.40 – 16.00 Антикоагулантна терапија при ПФ кај пациенти кои се неадекватно регулирани со ВКА –Д-р Дејан Ристески

16.00 – 16.20 Антикоагуланта терапија при ПФ кај пациенти со ХББ и дијабет – Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев

16.20 – 16.30 Дискусија, заклучоци и затварање

16.30 Коктел

 

Штип 01.04.2020, Хотел Оаза

 

П Р О Г Р А М А

 

14.00 – 15.00 Регистрација

Модератор:Д-р Александар Манолев

15.00 – 15.20 Што научивме досега за антикоагулацијата при предкоморна фибрилација?

15.20 – 15.40 Новодијагностицирани пациенти со ПФ и избор на антикоагулантна терапија –Д-р Јане Талески

15.40 – 16.00 Антикоагулантна терапија при ПФ кај пациенти кои се неадекватно регулирани со ВКА –Д-р Андријана Гацовски

16.00 – 16.20 Антикоагуланта терапија при ПФ кај пациенти со ХББ и дијабет –Д-р Билјана Колева

16.20 – 16.30 Дискусија, заклучоци и затварање

16.30 Коктел

 

Поврзани написи...

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *