НАСТАНИ

0

Антикоагулантна вртелешка 2

Недоречености во мултидисциплинарниот антикоагулантен пристап кај преткоморна фибрилација Скопје 14.03.2020, Public Room   П Р О Г Р А М А   09.00 – 10.00 Регистрација Модератор: Д-р Александар Манолев 10.00 – 10.20 Што...

0

Од метаболни нарушувања до кардиоваскуларни компликации

Почитувани колеги,   Здружението на интернисти на Р.М во соработка со Berlin Chemie/Menarini организира Симпозиум на тема: “Од метаболни нарушувања до кардиоваскуларни компликации“. Симпозиумот ќе се одржи на 28 и 29 Септември 2018 год,...

0

Од лево кон десно: Драган Ловиќ-секретар на Српското Здружение по интерна медицина, Олга Боева-координатор на групата “choosing wisely” при Руското Здружение на Интернисти, Александар Манолев-Претседател на Зружението на Интернисти на Македонија, Валентин Кокорин –...