НАСТАНИ

0

Од метаболни нарушувања до кардиоваскуларни компликации

Почитувани колеги,   Здружението на интернисти на Р.М во соработка со Berlin Chemie/Menarini организира Симпозиум на тема: “Од метаболни нарушувања до кардиоваскуларни компликации“. Симпозиумот ќе се одржи на 28 и 29 Септември 2018 год,...

0

Од лево кон десно: Драган Ловиќ-секретар на Српското Здружение по интерна медицина, Олга Боева-координатор на групата “choosing wisely” при Руското Здружение на Интернисти, Александар Манолев-Претседател на Зружението на Интернисти на Македонија, Валентин Кокорин –...

0

Новини во третман и дијагноза на срцева слабост

ПОКАНА   Почитувани колеги, Здружението на Интернисти во соработка со Македонското здружение по кардиологија, поддржано од Лек ДООЕЛ Скопје, по повод Европскиот ден на срцева слабост, на ден 01.06.2018 год., организира стручен состанок на...